svētdiena, 2014. gada 31. augusts

Baltijas Arhitekturas teletilts un U. Šēnberga lekcija jubilejas gadā. H...EIROKLUBS @ HAPPY ART MUSEUM                                                                                                                           
BALTIJAS ARHITEKTŪRAS CENTRS                                                                             


EUROCLUB: ARCHITECTURE, PEOPLE’S DIPLOMACY
                                                                       
GALLERIA RIGA, Dzirnavu 67, LĪMENIS/УРОВЕНЬ/LEVEL 7, HAPPY ART MUSEUM

28.08.2014 17.00

UĢIS ŠĒNBERGS. KAS NOTIEK ARHITEKTŪRĀ: LATVIJA-UKRAINA-PASAULE

УГИС ШЕНБЕРГС. ЧТО ПРОИСХОДИТ В АРХИТЕКТУРЕ: ЛАТВИЯ-УКРАИНА-МИР 

UGIS SHENBERGS. WHAT’S HAPPENING IN ARCHITECTURE: LATVIA-UKRAINE-WORLD
Pazīstamais Latvija arhitekts Uģis Šēnbergs tikko ir nosvinējis savu sešdesmitgadi Happy Art Museum galerijā, 
organize ART RIGA FAIR 2014 NOVEMBER 24--30 http://artriga.com
aicina dalībniekus info@artriga.com
un uzreiz saņema Baltijas arhitektūras centra un Ukrainas vadošā izdevuma
arhitekturas un dizaina jomā Дом и Интерьер („Māja un Interjers”) uzaicinājumu
uzstāties ar meistarklasi Ukrainas Republikas kolēģu priekšā. Un tieši Harkovā,
kas atrodas dažu simtu kilometru attālumā no kaujām pie Doneckas un Luganskas.
Atgriežoties Rīgā maestro Šēnbergs piekrita dalīties ar savu izpratni par to,
kas notiek arhitektūrā un arhitektora domāšanā Eirokluba analītisko diskusiju
telpā. Vakarā īpašā tēma ir eiropeiskās, profesionālās un draudzīgās,
sadarbības nodibināšana ar kolēģiem Ukrainas Republikā. 


Не успел известный латвийский архитектор Угис Шенбергс отпраздновать свое 60-летие в галерее Happy Art Museum, как получил предложение
Балтийского архитектурного центра и ведущего украинского издания по архитектуре
и дизайну «Дом и Интерьер» выступить с мастер-классом для коллег в Украинской
Республике. И не где-нибудь, а в Харькове, – в нескольких сотня километров от
боев в Донецке и Луганске. По возвращении в Ригу маэстро Шенбергс согласился поделиться
своим пониманием  происходящего в
архитектуре и мышлении архитектора на площадке аналитических дискуссий
Евроклуба. Особая тема – налаживание европейского,  профессионального и человеческого, сотрудничества
с коллегами в Украинской Республике. 


Well known Latvian architect Udis Shenbergs had recently celebrated his 60s anniversary in gallery Happy Art Museum. At this very moment he received invitation of Baltic architecture
centre and leading magazine in Ukraine on architecture and design
Дом и Интерьер (House and Interior) to give masterclass for colleagues in the Republic of Ukraine. The event took place in Kharkiv, that is some hundred kilometres from battlefields in Donetsk and Luhansk. After returning in Riga master Shenbergs agreed to share his understanding of what is happening in architecture and the thinking of architects in Euroclub. Special issue is
how to establish european, professional and friendly, cooperation with
colleagues in Ukraine.     
Ar eirosveicienu, С
европриветом, EuroYours,
Igors Vatoļins/Игорь Ватолин/ +37129642746, vatolin@inbox.lv                       
Aivija Bārda/Айвия Барда/  +37126482718, ba@interdizains.lv                                                                                 
Dags Vidulejs/Даг Видулейс/
+37129595885, happyartmuseum@gmail.com