otrdiena, 2018. gada 6. novembris

STARPNACIONĀLĀS ATTIECĪBAS NACIONĀLĀ VALSTĪ. Eduards Šnepsts, Romualds Ražuks. Disputs @ Happy Art Museum

Happy Art Museum dāvā:                
Veltīts Latvijas simtgadei
2018. gada 13. novembrī 18:00 
Publisks disputs

STARPNACIONĀLĀS ATTIECĪBAS NACIONĀLĀ VALSTĪ 
https://foursquare.com/item/5be1cee097cf5a0039dbac9d

- Mūsdienu civilizācija un nacionālās valodas.
- Nacionālo kultūru savstarpējā ietekme.
- Nepieciešamie priekšnoteikumi, lai saglabātu un attīstītu valodu un nacionālo kultūru, sekojot laikmeta garam.
- Nacionālās identitātes saglabāšanas problēmas dažādos apstākļos.
- Nacionālo valstu pieredze, ko varētu izmantot, pārveidojot impēriju vienlīdzīgu tautu federācijā.Referents: Latvijas Tautas Frontes veterāns EDUARDS ŠNEPSTS
Oponenti: LTF priekšsēdētājs ROMUALDS RAŽUKS
Krievu pilsoniskās sabiedrības veicināšanas un krievu emigrantu atbalsta asociācijas (АРЭМ) priekšsēdētājs – DMITRIJS SAVVINS


Happy Art Museum
Galerija „Rīga”
Dzirnavu iela 67, 7. stāvs

Публичный диспут

МЕЖНАЦИОНАЛьНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В НАЦИОНАЛьНОМ ГОСУДАРСТВЕ

-- Современная цивилизация и национальные языки.
-- Взаимовлияние национальных культур.
-- Необходимые условия для сохранения и развития, 
в ногу со временем, языка и национальной культуры.
-- Проблемы сохранения национальной идентичности в разных условиях.
-- Опыт национальных государств, применимый при 
преобразовании империи в федерацию равноправных народов.Докладчик: ветеран Народного Фронта Латвии - ЭДУАРД ШНЕПСТ
Eduard Snep <eduardsplus@gmail.com>Аппоненты: Председатель НФЛ - РОМУАЛьД РАЖУКС

Председатель Ассоциации развития русского гражданского общества и поддержки 
российских эмигрантов (АРЭМ) - ДМИТРИЙ САВВИН 


Happy Art Museum 
Галерея Рига
ул. Дзирнаву 67, 7ой этаж
Латвия - Рига LV -1011
тел. 29595885


SPACE for YOUR event in RIGA
Ltd."HAPPY ART MUSEUM” @ http://www.HappyArtMuseum.coGALLERIA RIGA Dzirnavu 67/7 level happyartmuseum@gmail.com
ART RIGA FAIR 2018 DAGS VIDULEJS +37129595885 http://ArtRiga.com info@Artriga.com

Ja Jums vajag sarīkot pasākumu, konferenci, prezentāciju, izrādi, filmas skati vai izstādi RĪGĀ ar moderatoru, plakātu, izziņošanu, pasākuma video ierakstu un translēšanu onlainā, banketa apkalpošanu un bāru. 
Tad laipni gaidam HAPPY ART MUSEUM- Dzirnavu iela67/ izklaides centra GALLERIA RIGA augšējā līmenī. https://facebook.com/HappyArtMuseum+37129595885HappyArtMuseum@gmail.com
Nav komentāru: